Mobirise
Одржана прва седница Савета за координацију у области економског развоја
18.02.2021


Савет за координацију и праћење активности у области економског развоја на територији АП Војводине, формиран као повремено тело Покрајинске владе, одржао је данас конститутивну седницу на којој је разматран план рада у циљу бржег економског развоја Покрајине.

Председавајући Савета, потпредседник Покрајинске владе Бранко Ћурчић, истакао је да је задатак овог радног тела да координише и прати активности покрајинских секретаријата у чијем су делокругу послови привредног, економског и регионалног развоја АП Војводине, те да предлаже Покрајинској влади доношење аката који ће допринети унапређењу тих области.

Приоритетне активности Савета биће подстицање развоја индустријских зона, као основе за економски развој локалних самоуправа, те даљег формирања бизнис инкубатора.

Подстицаће се развој породичног бизниса, у циљу развоја села и спречавања миграција, с посебним освртом на развој женског предузетништва, као и даљи развој социјалног предузетништва.

На седници је истакнуто да ће као полазна основа бити израђен документ који ће обухватити економски развој АП Војводине за период 2021–2023. године.

„Овај документ би требало да садржи циљеве које смо утврдили и потенцијале које бисмо могли да искористимо и постигнемо најбољи резултат“, казао је потпредседник Ћурчић.

Како би се што ефикасније реализовали планови Савета, на седници је закључено да ће у његов рад бити укључене и друге покрајинске стручне службе, привредне и развојне агенције.

Седници су присуствовали покрајински секретар за енергетику, грађевинарство и саобраћај Огњен Бјелић, уједно и заменик председника Савета, покрајински секретар за привреду и туризам Ненад Иванишевић, заменик покрајинског секретара за урбанизам и заштиту животне средине Душан Шпановић и помоћник покрајинског секретара за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Видосава Ендерић.

ИЗВОР: https://http://www.vojvodina.gov.rs

Покрајински одбор Социјалистичке партије Србије у Војводини
Модене 5
21101 Нови Сад, Србија
Телефон: +381 21 557 034
Факс: +381 21 557 048
kancelarija@pospsvojvodina.org