Феминизам је појава модерног карактера. Корени се проналазе у 19. веку, у западним земљама, као пропратна појава индустријске револуције. Појава машина ће смањити значај радне снаге и омогућити женама да се укључе у процес производње. Посебно ће имати велику улогу у периоду Првог светског рата и после њега. Феминистички покрет развиће се у два правца- у борбу за једнакост у плати и борбу за право гласа. На овим темељима ће се градити потоњи правци феминизма. Сматрам да је најбоља теоретичарка феминизма, Симон де Бовоар.